Regelmatig onderhoud aan uw computersoftware voorkomt problemen en zorgt er bovendien voor dat uw computer sneller en veiliger is. Via de computer checkup kunt u uw computer op een aantal punten door ons laten controleren, corrigeren en waar mogelijk advies krijgen over de snellere en veiligere werking van uw computer. De checkup vindt plaats via een afstandsbedieningssessie, u dient een werkende internetverbinding te hebben. 

De checkup is er in twee soorten, de reguliere checkup en de uitgebreide checkup.

Reguliere checkup (€24,95)

 • Algemene computer controle
 • Controle of alle belangrijke Windows updates (goed) zijn geïnstalleerd.
 • Controle of de beveiliging op orde is middels een basis virusscan.
 • Snelheid van de computer controleren.
 • Advies uitbrengen over de status van de computer.

Uitgebreide checkup (€39,95)

 • Uitgebreide computer controle
 • Controle of alle belangrijke Windows updates (goed) zijn geïnstalleerd en zo niet, deze voor u installeren.
 • Controle of de beveiliging op orde is middels een basis antivirus en anti-malwarescan. Indien nodig computer opschonen en virussen verwijderen
 • Snelheid van de computer controleren en mogelijk verbeteren.
 • Controle op geïnstalleerde drivers
 • Advies uitbrengen over de status van de computer en eventueel te nemen vervolgstappen.